Cookies

Czym są Cookies?

Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze kiedy przeglądasz określone strony www. Pomagają nam one ulepszać naszą stronę i zaoferować Ci lepszą i bardziej spersonalizowaną obsługę. Umożliwiają nam one poprawne określenie naszych grup celowych i sposobu, w jaki korzystają one z naszej strony, przechowywanie informacji na temat preferencji grup celowych (a co za tym idzie – możliwości konfigurowania naszej strony zgodnie z tymi preferencjami), szybsze wyszukiwanie i zidentyfikowanie osób powracających na naszą stronę. Pliki cookies nie szkodzą Twojemu komputerowi. Nie zawierają osobistych danych, takich jak numery kart płatniczych, a jedynie używają zaszyfrowanych informacji, które pomagają ulepszać nawigację na stronie. Informujemy Cię o tym zgodnie z aktualnym prawodawstwem i pragniemy zapewnić o naszym uczciwym i jasnym podejściu do Twoich danych podczas korzystania z naszej strony internetowej.

Polityka cookies

Podczas przeglądania tej strony internetowej nasza firma może zbierać informacje identyfikujące użytkownika za pomocą odpowiednich technologii, takich jak cookies i/lub śledzenia adresu Protokołu Internetowego (IP). Cookies to małe pliki tekstowe, które są przesyłane do przeglądarki przez stronę internetową, którą użytkownik odwiedza. Użycie cookies umożliwia zapamiętywanie przez stronę informacji na temat wizyty użytkownika, takich jak preferowany język, zapamiętywanie preferencji w zakresie bezpiecznego wyszukiwania, liczenie liczby odwiedzających stronę czy też ułatwienie rejestracji naszych usług. Jak kontrolować cookies: możesz kontrolować i/lub uisuwać pliki cookies zgodnie z własną wolą. Szczegóły dostępne są pod adresem aboutcookies.org. Możesz usunąć wszystkie cookies, które są już na Twoim komputerze, jak również skonfigurować większość przeglądarek w taki sposób, aby zapobiec instalacji cookies. W takim wypadku konieczne jednak będzie samodzielne ustawianie preferencji podczas każdej wizyty na stronie. Użytkownik może bez problemu używać tej strony bez korzystania z cookies, jednakże możliwe jest ograniczenie jej użyteczności oraz działanie niektórych usług. Wszelkie dane osobowe, gromadzone za pomocą plików cookie, mogące być powiązane z konkretnym odwiedzającym/użytkownikiem, są przetwarzane wyłącznie w celach wymienionych powyżej.

Przekazywanie / ujawnianie danych stronom trzecim

Zebrane dane osobowe mogą zostać ujawnione lub przekazane stronom trzecim, jeśli jest to wymagane do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów i funkcji strony internetowej, z zastrzeżeniem gwarancji przewidzianych w odpowiednich przepisach. Możemy powierzyć osobom fizycznym lub prawnym niektóre usługi i funkcje Serwisu. Przekazujemy tym osobom tylko te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji powierzonych usług i zobowiązujemy te osoby wobec naszej firmy do przestrzegania zasad w zakresie poufności i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.

Twoje prawa w zakresie przetwarzania danych, które Cię dotyczą

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 679/2016/UE masz prawo do informacji o przetwarzaniu danych dotyczących Ciebie (zarówno w fazie ich zbierania, jak i później), ich celu oraz powiadamiania/przekazywania danych osobom trzecim, wraz z tożsamością tych osób trzecich (prawo do informacji i dostępu). Masz również prawo zażądać poprawienia, aktualizacji lub usunięcia swoich danych osobowych, które posiadamy. Przysługuje Ci również prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu. Aby uzyskać informacje i skorzystać z przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem [email protected]. Również zgodnie z Rozporządzeniem masz prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poufność i bezpieczeństwo

Dane osobowe, które zbieramy w celu działania strony internetowej są absolutnie niezbędne do celów komunikacji z Tobą. Są one całkowicie poufne i przechowywane tylko na potrzeby tej komunikacji. Dostęp do tych danych ma jedynie ograniczona część kadry kierowniczej firmy, która zobowiązała się do zachowania poufności. Posiadamy ponadto odpowiednie systemy bezpieczeństwa oraz podejmujemy wszelkie niezbędne i odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu uniknięcia jakiegokolwiek naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych (wyciek, ujawnienie, dostęp osób nieuprawnionych) z naszych systemów. Modyfikacja niniejszej polityki prywatności: Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie w razie potrzeby i zgodnie z prawem krajowym i europejskim. Z tego powodu, w celu pozyskania aktualnych informacji, zapraszamy do regularnego odwiedzania tej strony. Nawigując i korzystając z naszej witryny, odwiedzający / użytkownicy potwierdzają, że przeczytali, zrozumieli i zaakceptowali bez zastrzeżeń Politykę ochrony danych.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tej polityki prywatności w razie, gdy uważasz, że istnieją po naszej stronie niejasności i niezgodność z niniejszą polityką, możesz zgłosić to do Specjalisty ds. Prywatności pod adresem [email protected]."

Zarządzanie plikami cookies (włączanie/wyłączanie)

Jeśli pliki cookies na Twoim komputerze nie są dozwolone oznacza to, że przeglądanie przez Ciebie naszej strony internetowego powinno być ograniczone do prostego przeglądania i wyszukiwania.

Jak aktywować pliki cookies

Jeśli nie masz pewności na temat tego, jakiego typu i wersji jest Twoja przeglądarka internetowa: w przypadku komputerów z systemem Windows: kliknij "Pomoc" w górnej części okna i wybierz "Informacje". W przypadku komputerów z systemem Mac: kliknij menu Apple i wybierz "Informacje".

Jak sprawdzić, czy pliki cookie są włączone na komputerach z systemem Windows

Google Chrome
1. Kliknij „Narzędzia” w górnej części przeglądarki i wybierz „Opcje”.
2. Kliknij „Pod maską”, znajdź „Prywatność” i wybierz przycisk „Ustawienia treści”
3. Teraz wybierz „Zezwól na ustawienie danych lokalnych”

Internet Explorer (Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0)
1. Kliknij „Narzędzia” w górnej części przeglądarki i wybierz „Opcje internetowe”. Następnie kliknij „Prywatność”.
2. Upewnij się, że Twój poziom prywatności jest ustawiony na Średni, co pozwoli na obsługę plików cookie w Twojej przeglądarce.
3. Ustawienie poniżej Medium spowoduje wyłączenie plików cookie.

Mozilla Firefox
1. Kliknij „Narzędzia” w górnej części przeglądarki i wybierz „Opcje”.
2. Następnie wybierz "Prywatność"
3. Kliknij Pliki cookie, a następnie wybierz opcję „Zezwalaj witrynom na ustawianie plików cookie”

Safari
1. Kliknij ikonę „Zębatka” w górnej części przeglądarki i wybierz „Preferencje”.
2. Kliknij „Bezpieczeństwo”, wybierz miejsce, w którym jest napisane „Blokuj pliki cookie stron trzecich i reklamowe”.
3. Kliknij przycisk „Zapisz”

Jak sprawdzić, czy pliki cookie są włączone na komputerach Mac?

Microsoft Internet Explorer 5.0 na OSX
1. Kliknij „Eksplorator” w górnej części przeglądarki i wybierz „Preferencje”.
2. Przewiń w dół, aż zobaczysz Cookies w sekcji Odbieranie plików.
3. Wybierz „Nigdy nie pytaj”.

Safari dla OSX
1. Kliknij „Safari” w górnej części przeglądarki i wybierz „Preferencje”
2. Kliknij „Bezpieczeństwo”, a następnie „Akceptuj pliki cookie”.
3. Wybierz opcję „Tylko z witryn, do których przechodzisz”.

Mozilla i Netscape dla OSX
1. Kliknij Mozilla" lub Netscape w górnej części przeglądarki i wybierz Preferencje.
2. Przewiń w dół, aż zobaczysz pliki cookie pod nagłówkiem „Prywatność i bezpieczeństwo”.
3. Wybierz opcję „Włącz pliki cookie tylko dla pierwotnej witryny internetowej”

Opera
1. Kliknij „Menu” w górnej części przeglądarki i wybierz „Ustawienia”.
2. Następnie wybierz „Preferencje” i wybierz zakładkę „Zaawansowane”.
3. Następnie wybierz „Zaakceptuj pliki cookie”.

Wszystkie inne przeglądarki: zapoznaj się z innymi plikami pomocy.