22-125-5091

Polityka prywatności i cookies

Nasza firma przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności oraz Danych osobowych Użytkowników naszego Serwisu lub Bloga. Celem Polityki prywatności i Cookies jest poinformowanie naszych Użytkowników o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania ich Danych osobowych. Ochrona Danych osobowych realizowana jest zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz pozostałych przepisów dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1781) (dalej: Ustawa). Niniejsza Polityka ma za zadanie zrealizować wobec Ciebie obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO.

Poniżej znajdziesz ważne informacje dotyczące m.in. podstaw prawnych, sposobu, oraz celu w jakim będą przetwarzane Twoje Dane osobowe, ich ochrona oraz wszystkie prawa podmiotów danych. W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień możesz skontaktować się z osobą odpowiedzialną za Ochronę Danych Osobowych w naszej firmie na stronie www.spotawheel.pl lub pisząc na wskazany adres e-mail [email protected].

Nie musisz podawać nam swoich danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Jedyne przypadki, w których prosimy o podanie Twoich danych osobowych, to:

1. Podczas elektronicznego formularza składania jakichkolwiek konkursów lub ofert specjalnych, gdzie użytkownik/odwiedzający może dobrowolnie podać niektóre dane osobowe. W takim przypadku prosimy o następujące informacje:

 • Nazwać
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu

2. Podczas internetowego formularza zgłoszeniowego na sprzedaż/promocję/wymianę samochodu. W takim przypadku prosimy o następujące informacje:

 • Nazwać
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Obszar, w którym mieszkasz
 • Nie zawiera szczegółów samochodu: numer tablicy rejestracyjnej, numer podwozia

3. W trakcie elektronicznego formularza zapytania o informację o sprzedaży/promocji Twojego samochodu. W takim przypadku prosimy o następujące informacje:

 • Nazwać
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Obszar, w którym mieszkasz
 • Nie zawiera szczegółów samochodu: numer tablicy rejestracyjnej, numer podwozia

4. W trakcie elektronicznego formularza zapytania o informację o zakupie samochodu. W takim przypadku prosimy o następujące informacje:

 • Nazwać
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu

5. Podczas elektronicznego formularza wniosku o telefon w celu uzyskania informacji i informacji o zakupie samochodu. W takim przypadku prosimy o następujące informacje:

 • Numer telefonu

6. Podczas elektronicznego formularza wniosku o demonstrację samochodu. W takim przypadku prosimy o następujące informacje:

 • Nazwać
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu

7. Za subskrypcję naszego Newslettera lub prośbę o przesłanie Przewodnika Przebiegu lub prośbę o przesłanie Pisemnego Raportu Technicznego pojazdu, w przypadku gdy prosimy użytkownika / gościa o podanie adresu e-mail. Zainteresowany może wypisać się z listy odbiorców Newslettera i aktualizacji w dowolnym momencie, a dane, które zostały zarejestrowane w powyższym celu, zostaną usunięte.

Informacje takie jak adres IP Twojego komputera (adres internetowy) mogą być zbierane automatycznie podczas odwiedzania naszej witryny.

Aby uzyskać więcej informacji możecie zajrzeć na odpowiednią stronę/ nasza polityka wykorzystania cookies lub do Warunki korzystania z serwisu

Nasza firma posiada stronę na platformach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter i Youtube, na których jednak w żaden sposób nie przetwarza danych osobowych. Istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z administratorem każdej ze stron naszej firmy w formie e-mailowej. W przypadku, kiedy administrator którejś strony internetowej otrzyma wiadomość zawierającą dane osobiste osoby fizycznej, pozostaną one w absolutnie poufnym archiwum i zostaną wykorzystane wyłącznie do obsługi celu, w jakim się do nas zwrócono i zostaną usunięte po zrealizowaniu tego celu.

Nasza firma nie ma wpływu i nie może wywierać wpływu ani sprawować kontroli co do natury i ilości danych osobowych, gromadzonych i przetwarzanych przez platformy społecznościowe jako warunek lub skutek korzystania z tych platform i nie ponosi żadnej odpowiedzialności z powodu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych jakie ma tam miejsce. Więcej informacji na temat celu gromadzenia a potem przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez platformy społecznościowe oraz o prawach i dostępnych ustawieniach służących ochronie waszej prywatności i waszych danych osobowych na każdej z platform społecznościowych, znajdziecie w zakładce polityka ochrony danych osobowych każdej z platform sieci społecznościowych.

Cel i zasady gromadzenia danych osobowych

Nasza firma gromadzi i przetwarza dane osobowe odwiedzających/użytkowników tylko i wyłącznie w ramach wypełniania swoich celów i funkcji a konkretnie dla łatwiejszego kontaktu z wami - zawsze w ramach świadczonych usług i dla celów marketingowych. Przetwarzanie ogranicza się do danych osobowych niezbędnych i nadających się do wypełnienia celów i funkcji punktu usługowego. Przetwarzanie odbywa się zgodnie z zasadami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych i związanymi z nim przepisami unijnymi i przepisami prawa polskiego oraz odpowiednimi umowami i traktatami międzynarodowymi.

Wykorzystanie danych osobowych, które gromadzimy

Dane osobowe, które gromadzimy za pośrednictwem formularzy kontaktowych, które znajdziecie na naszej stronie internetowej oraz te, przesyłane nam za pośrednictwem profilu, dostępnego w różnych systemach sieci społecznościowych, są wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb kontaktu z wami i w celu jak najlepszej obsługi tematu, który was interesuje. Cookies, przyczepione podczas nawigacji na naszej stronie internetowej, są wykorzystywane wyłącznie do analizy odwiedzalności naszej strony internetowej. Nie ma miejsca żadne dalsze przetwarzanie, promocja lub wymiana tych danych. W każdym przypadku, w celu opisanego powyżej wykorzystania waszych danych osobowych, wcześniej zwracamy się do was o udzielenie stosownej zgody.