POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Nasza firma przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności i danych osobowych odwiedzających/użytkowników. Zaznaczamy, że zgodnie z obowiązującym prawem (Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych) za dane osobowe uważa się tylko takie informacje, które dotyczą lub w jakikolwiek sposób - na podstawie pewnych cech - określają konkretną osobę fizyczną (podmiot danych). Informacje, które dotyczą osób prawnych i zespołów osób lub informacje o charakterze statystycznym, których nie można przypisać konkretnej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, nie należą do tej kategorii i są wyłączone z obszaru zastosowania przytoczonych przepisów prawa.

Niniejsza polityka ochrony danych osobowych jest absolutnie zgodna z Rozporządzeniem Unii w sprawie ochrony osób fizycznych wobec przetwarzania danych osobowych (UΕ/2016/679) oraz z prawem polskim.

Nasza firma może zmienić obowiązującą obecnie politykę w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, ogłaszając wszelkie zmiany w tej kwestii na swojej stronie internetowej. Nawigując i korzystając z naszej witryny internetowej, odwiedzający / użytkownicy potwierdzają, że przeczytali, zrozumieli i bezwarunkowo zaakceptowali Politykę Ochrony Danych.

Czytając poniższe warunki, znajdziecie ważne informacje dotyczące rodzaju, celu w jakim będą używane wasze dane osobowe, ich ochrony oraz waszych praw jako podmiotu tych praw. W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień możecie skontaktować się z osobą odpowiedzialną za Ochronę Danych Osobowych w naszej firmie na stronie www.spotawheel.pl lub na poprzez e-mail [email protected]

Podmiot odpowiedzialny:

Odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu jest firma:
AUTOSP POL Sp. z o.o.
pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa
email: [email protected]

Odwiedzając naszą stronę internetową nie jesteście zobowiązani do przekazania nam swoich danych osobowych. Wymagamy od was waszych danych osobowych jedynie w przypadku:

1. Przy wypełnianiu elektronicznego formularza w przypadku deklarowania udziału w ewentualnym konkursie lub ofertach szczególnych, gdzie użytkownik/odwiedzający może z własnej woli wpisywać niektóre swoje dane osobowe. W takim przypadku wymagane są następujące dane:

 • Imię i nazwisko
 • Adres elektroniczny (email)
 • Numer telefonu

2. Przy wypełnianiu elektronicznego formularza w przypadku deklarowania chęci sprzedaży/promocji/zamiany waszego samochodu. W takim przypadku wymagane są następujące dane:

 • Imię i nazwisko
 • Adres elektroniczny (email)
 • Numer telefonu
 • Rejon zamieszkania
 • Dane samochodu z wyłączeniem: numery tablic, numer nadwozia

3. Przy wypełnianiu elektronicznego formularza wniosku o informacje w sprawie sprzedaży/promocji waszego samochodu. W takim przypadku wymagane są następujące dane:

 • Imię i nazwisko
 • Adres elektroniczny (email)
 • Numer telefonu
 • Rejon zamieszkania
 • Dane samochodu z wyłączeniem: numery tablic, numer nadwozia

3. Przy wypełnianiu elektronicznego formularza wniosku o informacje w sprawie kupna jednego z samochodów. W takim przypadku wymagane są następujące dane:

 • Imię i nazwisko
 • Adres elektroniczny (email)
 • Numer telefonu

4. Przy wypełnianiu elektronicznego formularza wniosku o informacje w sprawie kupna jednego z samochodów. W takim przypadku wymagane są następujące dane:

 • Imię i nazwisko
 • Adres elektroniczny (email)
 • Numer telefonu

5. Przy wypełnianiu elektronicznego formularza wniosku o informacje telefoniczne w sprawie kupna jednego z samochodów. W takim przypadku wymagane są następujące dane:

 • Numer telefonu

6. Przy wypełnianiu elektronicznego formularza wniosku o prezentację jednego z samochodów. W takim przypadku wymagane są następujące dane:

 • Imię i nazwisko
 • Adres elektroniczny (email)
 • Numer telefonu

6. Kiedy zapisujecie się na nasz Newsletter lub składacie wniosek o wysłanie jednego z przewodników lub pisemny Raport Techniczny na temat jednego z samochodów, oczekujemy od użytkownika/odwiedzającego podania adresu skrzynki elektronicznej (email). Zainteresowany może w dowolnym momencie anulować subskrypcję na Νewsletter i informatory i wtedy zapisane w tym celu dane zostają usunięte.

Kiedy odwiedzicie naszą stronę internetową prawdopodobnie zostaną automatycznie pobrane informacje takie jak adres IP (adres protokołu internetowego) waszego komputera.

Aby uzyskać więcej informacji możecie zajrzeć na odpowiednią stronę/ nasza polityka wykorzystania cookies lub do Warunki korzystania z serwisu

Nasza firma posiada stronę na platformach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter i Youtube, na których jednak w żaden sposób nie przetwarza danych osobowych. Istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z administratorem każdej ze stron naszej firmy w formie e-mailowej. W przypadku, kiedy administrator którejś strony internetowej otrzyma wiadomość zawierającą dane osobiste osoby fizycznej, pozostaną one w absolutnie poufnym archiwum i zostaną wykorzystane wyłącznie do obsługi celu, w jakim się do nas zwrócono i zostaną usunięte po zrealizowaniu tego celu.

Nasza firma nie ma wpływu i nie może wywierać wpływu ani sprawować kontroli co do natury i ilości danych osobowych, gromadzonych i przetwarzanych przez platformy społecznościowe jako warunek lub skutek korzystania z tych platform i nie ponosi żadnej odpowiedzialności z powodu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych jakie ma tam miejsce. Więcej informacji na temat celu gromadzenia a potem przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez platformy społecznościowe oraz o prawach i dostępnych ustawieniach służących ochronie waszej prywatności i waszych danych osobowych na każdej z platform społecznościowych, znajdziecie w zakładce polityka ochrony danych osobowych każdej z platform sieci społecznościowych.

Cel i zasady gromadzenia danych osobowych

Nasza firma gromadzi i przetwarza dane osobowe odwiedzających/użytkowników tylko i wyłącznie w ramach wypełniania swoich celów i funkcji a konkretnie dla łatwiejszego kontaktu z wami - zawsze w ramach świadczonych usług i dla celów marketingowych. Przetwarzanie ogranicza się do danych osobowych niezbędnych i nadających się do wypełnienia celów i funkcji punktu usługowego. Przetwarzanie odbywa się zgodnie z zasadami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych i związanymi z nim przepisami unijnymi i przepisami prawa polskiego oraz odpowiednimi umowami i traktatami międzynarodowymi.

Wykorzystanie danych osobowych, które gromadzimy

Dane osobowe, które gromadzimy za pośrednictwem formularzy kontaktowych, które znajdziecie na naszej stronie internetowej oraz te, przesyłane nam za pośrednictwem profilu, dostępnego w różnych systemach sieci społecznościowych, są wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb kontaktu z wami i w celu jak najlepszej obsługi tematu, który was interesuje. Cookies, przyczepione podczas nawigacji na naszej stronie internetowej, są wykorzystywane wyłącznie do analizy odwiedzalności naszej strony internetowej. Nie ma miejsca żadne dalsze przetwarzanie, promocja lub wymiana tych danych. W każdym przypadku, w celu opisanego powyżej wykorzystania waszych danych osobowych, wcześniej zwracamy się do was o udzielenie stosownej zgody.

Nasza strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić optymalne doświadczenie w nawigacji. Kontynuowanie nawigacji jest jednoznaczne z akceptacją cookies

Zaakceptuj