Regulamin promocji "Bezpieczne auto"


I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji "Bezpieczne auto" (Promocja) jest Autosp Pol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000776623, NIP: 5252783576, REGON: 382825434 (Organizator).
 2. Z ofertą Promocji Uczestnik może zapoznać się za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem www.spotawheel.pl dostępnego 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Promocja dostępna jest u Doradców działających w imieniu Organizatora pod numerem telefonu +48 22 123 55 87.
 3. Promocja obowiązuje w przypadku dokonania zakupu/rezerwacji podczas połączenia telefonicznego od 02.01.2020 r. do 31.01.2020 r. w godzinach funkcjonowania, tj, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-20:00 oraz w soboty w godzinach 10:00-15:00.
 4. Promocją objęte są wybrane samochody (Samochód Promocyjny).

II. Szczegóły Promocji

 1. Uczestnikiem Promocji jest Klient, który w czasie jej trwania, zgodnie z Warunkami Korzystania z serwisu Spotawheel.pl, dokonując zakupu/rezerwacji skorzysta z akcji "Bezpieczne auto".
 2. Uczestnik może dokonać zakupu/rezerwacji Samochodu Promocyjnego w cenie finalnie prezentowanej na stronie www.spotawheel.pl oraz serwisach ogłoszeniowych takich jak otomoto.pl, olx.pl czy allegro.pl. W cenie samochodu Klient otrzymuje komplet opon (letnie lub zimowe średniej klasy wg życzenia) oraz serwis obejmujący wymianę oleju, filtrów, klocków i tarcz hamulcowych umożliwiający przejechanie (zgodnie z zasadami normalnego użytkowania) co najmniej 15 000 km bez konieczności wymiany oraz serwis zawieszenia (elementy gumowe, końcówki, drążki etc.).
 3. Klient może określić konkretną markę i model opon, które w miarę dostępności w sieci partnerskiej Organizatora i za dodatkową opłatą, która będzie doliczona do ceny auta, będą dostarczone po opłaceniu zamówienia na samochód w całości (lub w przypadku korzystania z oferty leasingu za pośrednictwem Organizatora po podpisaniu umowy leasingu lub kredytu).
 4. W przypadku, gdy Uczestnik skorzysta z finansowania zakupu Samochodu Promocyjnego (umowa kredytu, leasing) innego niż za pośrednictwem Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty administracyjnej w wysokości 1 230 zł (z VAT).

III. Postanowienia wspólne Promocji i końcowe

 1. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Samochodu Promocyjnego, cena jaka będzie zwracana Uczestnikowi wynosić będzie równowartość przez Niego wpłaconą, tj. wartość uwzględniającą uzyskany rabat.
 2. Dane osobowe Uczestników podawane są dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do udziału w Promocji. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia Promocji, a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych uczestników odbywa się na zasadach przewidzianych obowiązującym prawem.
 3. Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi dotyczące Promocji mogą być składane w formie pisemnej i przesłane pocztą elektroniczną na adres [email protected] w terminie 7 (słownie siedmiu) dni od zakończenia Promocji.
 4. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.spotawheel.pl oraz u Konsultantów działających w imieniu Organizatora
 5. Lista partnerów w zakresie usług finansowych serwisu Spotawheel.pl dostępna jest u Konsultantów działających w imieniu Organizatora.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Promocji obowiązują Warunki Korzystania z serwisu Spotawheel.pl oraz ogólne przepisy prawa.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dn. 02.01.2020 r.