POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Nasza firma przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności oraz Danych osobowych Użytkowników naszego Serwisu lub Bloga. Celem Polityki prywatności i Cookies jest poinformowanie naszych Użytkowników o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania ich Danych osobowych. Ochrona Danych osobowych realizowana jest zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz pozostałych przepisów dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1781) (dalej: Ustawa). Niniejsza Polityka ma za zadanie zrealizować wobec Ciebie obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO. 

Poniżej znajdziesz ważne informacje dotyczące m.in. podstaw prawnych, sposobu, oraz celu w jakim będą przetwarzane Twoje Dane osobowe, ich ochrona oraz wszystkie prawa podmiotów danych. W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień możesz skontaktować się z osobą odpowiedzialną za Ochronę Danych Osobowych w naszej firmie na stronie www.spotawheel.pl lub pisząc na wskazany adres e-mail [email protected].

 

 • Definicje:

 

Pojęcia używane w Polityce, oznaczone wielką literą oznaczają: 

Administrator – Administratorem danych osobowych jest AUTOSP POL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 601, 02-885 Warszawa, wpisana do KRS pod nr 0000776623, NIP: 5252783576, REGON: 382825434, prowadząca Serwis internetowy dostępny pod adresem www.spotawheel.pl oraz blog internetowy dostępny pod adresem https://blog.spotawheel.pl/.  Z Administratorem można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora lub drogą e-mailową pod adresem email: [email protected]

Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej (podmiot danych) zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer identyfikacyjny, IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii. Informacje, które dotyczą osób prawnych i zespołów osób lub informacje o charakterze statystycznym, których nie można przypisać konkretnej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, nie należą do tej kategorii i są wyłączone z obszaru zastosowania przytoczonych przepisów prawa.

Polityka – niniejszy dokument określający podstawy, sposoby, cele i zasady przetwarzania Danych osobowych w ramach Serwisu lub Bloga, niezbędnych do świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Administratora, a także przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach końcowych Użytkownika za pomocą plików cookies.

Przetwarzanie danych osobowych – każda czynności na Danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy też nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, usuwanie lub niszczenie. 

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora dostępny pod adresem https://www.spotawheel.pl/

Blog – blog internetowy prowadzony przez Administratora dostępny pod adresem https://blog.spotawheel.pl/

Usługa lub Usługi – usługa lub odpowiednio usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych za pośrednictwem Serwisu lub Bloga. 

Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu lub Bloga.

Regulaminregulamin Serwisu internetowego https://www.spotawheel.pl/ dostępny pod wskazanym adresem www.spotawheel.pl/terms

 

 • Cel, podstawy prawne i zasady przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z zakresem prowadzonej działalności Administrator gromadzi i przetwarza Dane osobowe Użytkowników tylko i wyłącznie w ramach wypełniania swoich celów, zawsze odbywa się to jednak zgodnie z prawem.  Dane osobowe przetwarzane są w kliku lub wszystkich poniższych celach w oparciu o następujące podstawy prawne:

Przeglądanie i korzystanie z Serwisu lub Bloga – Dane osobowe zbierane na temat wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu lub Bloga (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies – omówionych dokładnie w dalszej części Polityki), mogą stanowić Dane osobowe. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną. 

Elektroniczny formularz sprzedaży samochodu  Dane osobowe zbierane przy wypełnianiu elektronicznego formularza w przypadku deklarowania chęci sprzedaży / promocji / zamiany Twojego samochodu. W takim przypadku wymagane są następujące dane:

 • Imię i nazwisko
 • Adres elektroniczny (e-mail)
 • Numer telefonu
 • Rejon zamieszkania (kod pocztowy)
 • Dane samochodu (z wyłączeniem: numery tablic, numer nadwozia)

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania z Usług oferowanych przez Administratora. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości skorzystania z Usług Administratora. Podanie dodatkowych danych, nieoznaczonych jako wymagalne jest dobrowolne, podając dodatkowe (niewymagalne) Dane osobowe Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną. 

Elektroniczny formularz poznania szczegółów dot. oferty kupna danego samochodu   Dane osobowe zbierane przy wypełnianiu elektronicznego formularza wniosku o informacje w sprawie oferty kupna jednego z samochodów oferowanych w Serwisie. W takim przypadku wymagane są następujące dane:

 • Imię 
 • Adres elektroniczny (email)
 • Numer telefonu

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania z Usług oferowanych przez Administratora. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości skorzystania z Usług Administratora. Podanie dodatkowych danych, nieoznaczonych jako wymagalne jest dobrowolne, podając dodatkowe (niewymagalne) Dane osobowe Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

Elektroniczny formularz poznania szczegółów dot. oferty kupna danego samochodu „zobacz korzyści”   Dane osobowe zbierane przy wypełnianiu elektronicznego formularza wniosku o informacje w sprawie kupna jednego z samochodów oferowanych w Serwisie. W takim przypadku wymagane są następujące dane:

 • Numer telefonu

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania z Usług oferowanych przez Administratora. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości skorzystania z Usług Administratora. Podanie dodatkowych danych, nieoznaczonych jako wymagalne jest dobrowolne, podając dodatkowe (niewymagalne) Dane osobowe Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

Elektroniczny formularz wyszukiwania samochodu dopasowanego do potrzeb użytkowników „samochody na Twojej skrzynce e-mail”   Dane osobowe zbierane przy wypełnianiu elektronicznego formularza wniosku o informacje dotyczące samochodów oferowanych w Serwisie. W takim przypadku wymagane są następujące dane:

 • Imię i Nazwisko
 • Adres elektroniczny (e-mail)
 • Numer telefonu

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania z Usług oferowanych przez Administratora. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości skorzystania z Usług Administratora. Podanie dodatkowych danych, nieoznaczonych jako wymagalne jest dobrowolne, podając dodatkowe (niewymagalne) Dane osobowe Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

Elektroniczny formularz kontaktowy dot. kontaktu telefonicznego – Dane osobowe zbierane przy wypełnianiu elektronicznego formularza wniosku o informacje telefoniczne np. w sprawie kupna jednego z samochodów. W takim przypadku wymagane są następujące dane:

 • Numer telefonu

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania z Usług oferowanych przez Administratora. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości skorzystania z Usług Administratora. Podanie dodatkowych danych, nieoznaczonych jako wymagalne jest dobrowolne, podając dodatkowe (niewymagalne) Dane osobowe Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

Elektroniczny formularz kontaktowy dot. historii oraz stanu technicznego danego samochodu – Dane osobowe zbierane przy wypełnianiu elektronicznego formularza wniosku o informacje w sprawie historii oraz stanu technicznego danego samochodu oferowanego w Serwisie. W takim przypadku wymagane są następujące dane:

 • Numer telefonu

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania z Usług oferowanych przez Administratora. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości skorzystania z Usług Administratora. Podanie dodatkowych danych, nieoznaczonych jako wymagalne jest dobrowolne, podając dodatkowe (niewymagalne) Dane osobowe Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

Newsletter W Serwisie oraz na Blogu istnieje możliwość zapisania się do bezpłatnego Newslettera, który polega na przesyłaniu Użytkownikowi wiadomości drogą elektroniczną e-mail (na podany przez Użytkownika adres e-mail) z treściami marketingowymi Administratora. W takim przypadku wymagane są następujące dane:

 • Adres elektroniczny (email)

Wpisując adres e-mail oraz klikając przycisk „Wyślij do mnie” / „Wyślij” Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres e-mail. Zgoda na otrzymywanie Newslettera jest dobrowolna i można ją wycofać w każdym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania Newslettera. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora jest uzasadniony interes Administratora w związku z wyrażoną zgodą przez Użytkownika na otrzymywanie Newslettera. Uzasadniony interes Administratora polega na promocji własnej działalności oraz Usług Administratora.

Elektroniczny formularz kontaktowy – W Serwisie istnieje możliwość skontaktowania się z Administratorem przy użyciu elektronicznego formularza kontaktowego. W takim przypadku wymagane są następujące dane:

 • Imię
 • Adres elektroniczny (email)
 • Numer telefonu 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania z elektronicznego formularza kontaktowego. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości skorzystania z elektronicznego formularza kontaktowego. Podanie dodatkowych danych, nieoznaczonych jako wymagalne jest dobrowolne, podając dodatkowe (niewymagalne) Dane osobowe Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora, który polega na zapewnieniu właściwej komunikacji z Użytkownikami i udzielaniu odpowiedzi na ich zapytania.

Elektroniczny formularz chatu z konsultantem W Serwisie istnieje możliwość skorzystania z usługi chatu z konsultantem. W takim przypadku wymagane są następujące Dane osobowe:

 • Imię
 • Adres elektroniczny (email)
 • Numer telefonu 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania z Usługi chatu z konsultantem. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości skorzystania z chatu. Podanie dodatkowych danych, nieoznaczonych jako wymagalne jest dobrowolne, podając dodatkowe (niewymagalne) Dane osobowe Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora, który polega na zapewnieniu właściwej komunikacji z Użytkownikami i udzielaniu odpowiedzi na ich zapytania.

Elektroniczny formularz konkursowy -  przy wypełnianiu elektronicznego formularza w przypadku deklarowania udziału w ewentualnym konkursie lub ofertach szczególnych, gdzie Użytkownik może z własnej woli wpisywać niektóre swoje Dane osobowe. W takim przypadku wymagane są następujące dane:

  • Imię i nazwisko
  • Adres elektroniczny (email)

 

 • Numer telefonu

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w ewentualnym konkursie lub akcji specjalnej organizowanej przez Administratora. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udziału w konkursie lub akcji specjalnej. Podanie dodatkowych danych, nieoznaczonych jako wymagalne jest dobrowolne, podając dodatkowe (niewymagalne) Dane osobowe Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora jest uzasadniony interes Administratora, który polega na promocji własnej działalności oraz oferowanych towarów i Usług. 

Obrona przed roszczeniami – Administrator przetwarza dane Użytkowników na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora, który polega na ochronie jego praw. 

 

 • Media oraz wtyczki społecznościowe 

 

Nasza firma posiada profile na platformach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Twitter i Youtube, w związku z czym przetwarzamy Dane osobowe osób odwiedzających nasze profile w mediach społecznościowych. 

Na Blogu znajdują się wtyczki do mediów społecznościowych i inne narzędzia społecznościowe wykorzystujące technologie śledzące. Odwiedzając Bloga, Twoja przeglądarka odnotowuje informację o odwiedzinach i przekazuje ją do administratora serwisu społecznościowego. Informacje gromadzone przez wtyczki mogą być wykorzystywane przez administratorów mediów społecznościowych w ich własnych celach, na które Administrator nie ma wpływu, w sposób przez nie określony, na co również Administrator nie ma wpływu (przykładowo Administrator nie ma wpływu na zarządzanie udostępnianymi informacjami, śledzenie przez serwisy społecznościowe). 

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych administratorów mediów społecznościowych (np. politykach prywatności tych administratorów):
Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Instagram: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388

YouTube: https://policies.google.com/privacy

Twitter: https://help.twitter.com/pl/rules-and-policies/twitter-rules

Wtyczki mediów społecznościowych mogą gromadzić i przekazywać informacje do administratorów mediów społecznościowych nawet wtedy, gdy odwiedzasz Bloga bez zalogowania się do swojego konta w danym serwisie społecznościowym. Jeżeli jesteś zalogowany do konta w serwisie społecznościowym administrator tego serwisu może powiązać odwiedziny na Blogu z Twoim profilem w danym serwisie społecznościowym. Jeśli tego nie chcesz, przed wizytą na Blogu wyloguj się z serwisu społecznościowego.

W ramach wykorzystania mediów społecznościowych, w wąskim zakresie opisanym poniżej w linku, może dochodzić do częściowego współadministrowania danymi pomiędzy Administratorem orazFacebookiem. Zasady odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych znajdują się na stronach internetowych Social Mediów w politykach dotyczących prywatności m.in. Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum (umowa o współadministrowaniu, o której mowa w art. 26 RODO), adresy stron internetowych wskazane powyżej. W kwestiach, w których administratorzy mediów społecznościowych dają możliwość Administratorowi, podejmuje on wszelkie kroki, aby przetwarzanie było zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych. 

Dane osobowe podane Administratorowi w związku z odwiedzinami na profilu Administratora w mediach społecznościowych lub w związku z wykorzystaniem wtyczek społecznościowych na Blogu są przetwarzane w celu realizowania działań marketingowych, czego podstawę prawną stanowi uzasadniony interes Administratora polegający na promocji działalności i Usług Administratora. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celów przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z pełni funkcjonalności profilu Administratora lub wtyczek społecznościowych. Brak ich podania może powodować trudności w korzystaniu z tych funkcjonalności wtyczek społecznościowych lub profilu Administratora w mediach społecznościowych lub funkcjonalności te mogą zostać przedstawione Użytkownikowi w niepełnej wersji. 

Nasza firma nie ma wpływu i nie może wywierać wpływu ani sprawować kontroli co do natury i ilości danych osobowych, gromadzonych i przetwarzanych przez platformy społecznościowe jako warunek lub skutek korzystania z tych platform i nie ponosi odpowiedzialności z powodu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych jakie ma tam miejsce. Więcej informacji na temat celu gromadzenia a potem przetwarzania i wykorzystywania Danych osobowych przez platformy społecznościowe oraz o prawach i dostępnych ustawieniach służących ochronie prywatności oraz Danych osobowych na każdej z platform społecznościowych, znajdziecie w zakładce polityka ochrony danych osobowych każdej z platform sieci społecznościowych.

 

 • Czas przetwarzania danych osobowych

 

Dane osobowe Użytkowników Serwisu lub Bloga są przetwarzane do czasu osiągnięcia celu przetwarzania przez Administratora lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. W przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przez ewentualnymi roszczeniami Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników Serwisu lub Bloga przez okres wyznaczony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń lub do czasu zakończenia ewentualnego postępowania w tym zakresie.

W przypadku przetwarzania Danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, w każdej chwili możesz wycofać tę zgodę — wedle własnego uznania. Jeżeli Administrator przetwarza Twoje Dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie Danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody Administrator ma prawo przetwarzać Twoje Dane osobowe i odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Podanie Danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane przez Użytkownika Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu wskazanym w niniejszej Polityce. 

W każdej chwili Użytkownik ma prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich Danych osobowych.

 

 • Odbiorcy Danych osobowych 

 

Administrator w swojej działalności korzysta z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania Danych osobowych. W związku z tym Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane następującym odbiorcom: operatorom systemów teleinformatycznych, podmiotom prowadzącym systemy do mailowego marketingu, firmom audytorskim, firmom świadczącym usługi doradcze, księgowe, podatkowe i prawne, w zakresie Social Mediów: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube.   

Poza powyżej wskazanymi przypadkami możemy przekazać Dane osobowe osobom trzecim lub organom administracji publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie danych, jeżeli wymagają tego przepisy prawa. 

 

 • Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich

 

Część podmiotów, z których usług korzystamy np. Facebook czy Instagram ma siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub może przetwarzać Dane osobowe poza EOG. W takim przypadku Twoje Dane osobowe mogą być przekazane do tzw. Państw Trzecich. Podmioty te gwarantują wysoki stopień ochrony Danych osobowych poprzez zobowiązanie m.in. do stosowania tzw. Standardowych Klauzul Umownych zaakceptowanych przez Komisję Europejską, zgodnie z zapisem art. 46 ust. 2 RODO. 

 

 • Pliki Cookies

 

Czym są pliki cookies?

Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu końcowym kiedy przeglądasz określone strony www. Pomagają nam one ulepszać nasz Serwis oraz Bloga, a także zaoferować Ci lepszą i bardziej spersonalizowaną obsługę. Umożliwiają nam one poprawne określenie naszych grup celowych i sposobu, w jaki korzystają one z naszej strony, przechowywanie informacji na temat preferencji grup docelowych (a co za tym idzie – możliwości konfigurowania naszej strony zgodnie z tymi preferencjami), szybsze wyszukiwanie i zidentyfikowanie osób powracających na naszą stronę. Pliki cookies nie szkodzą Twojemu komputerowi lub innemu urządzeniu końcowemu, z którego korzystasz.  

Do czego używamy plików  cookies?

Podczas przeglądania Serwisu lub Bloga Administrator może zbierać informacje identyfikujące Użytkownika za pomocą odpowiednich technologii, takich jak cookies i/lub śledzenia adresu Protokołu Internetowego (IP). Użycie cookies umożliwia zapamiętywanie informacji na temat wizyty Użytkownika, takich jak m.in. preferowany język, zapamiętywanie preferencji w zakresie bezpiecznego wyszukiwania, oznaczanie i zapisywanie ulubionych samochodów oferowanych w Serwisie, liczenie liczby odwiedzających nasz Serwis lub Bloga czy też ułatwienie rejestracji naszych Usług. Możesz usunąć wszystkie cookies, które są już na Twoim komputerze, jak również skonfigurować większość przeglądarek w taki sposób, aby zapobiec instalacji plików cookies. W takim wypadku konieczne jednak będzie samodzielne ustawianie preferencji podczas każdej wizyty w Serwisie lub Blogu. Użytkownik może bez problemu używać tej strony bez korzystania z cookies, jednakże możliwe jest ograniczenie jej użyteczności oraz działanie niektórych usług.

Jakich plików cookies używamy?

W Serwisie oraz na Blogu używane są następujące rodzaje plików cookies:

 • sesyjne - pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 • stałe - pliki, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez określony czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ręcznego usunięcia ich przez Użytkownika.

W ramach Serwisu oraz na Blogu wyróżnić można szczegółowy podział plików cookies na:

Niezbędne pliki cookies (w tym pliki cookies funkcjonalne) – umożliwiają korzystanie z Usług dostępnych w ramach Serwisu lub Bloga np. poprawne wyświetlanie strony internetowej Serwisu lub Bloga.  Dodatkowo, dzięki tym plikom cookies możemy dostosować naszą stronę internetową do wyborów i preferencji Użytkowników, a następnie ją zapamiętać, tak aby nasza strona wyświetlała się zgodnie z preferencjami Użytkowników za każdym razem, kiedy z niej korzystają. Jeżeli Użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookies, niektóre usługi oferowane na stronie Serwisu lub Bloga mogą nie działać poprawnie. Wykorzystanie plików cookies niezbędnych do korzystania z Serwisu lub Bloga nie wymaga zgody Użytkownika.

Statystyczne/analityczne pliki cookies – umożliwią prowadzenie analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych Usług. Używamy plików cookies naszych partnerów (np. Google Analytics) w celu liczenia wizyt, ich długości oraz określenia, jakie funkcjonalności Serwisu, Bloga lub jego części były najczęściej wykorzystywane lub odwiedzane. Zbierane w ten sposób informacje pozwalają nam analizować wydajność strony internetowej oraz określać kierunki rozwoju nowych funkcjonalności i Usług. Przetwarzacie Danych osobowych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika. 

Marketingowe pliki cookies – umożliwiają dostarczenie Użytkownikowi treści reklamowych dostosowanych do jego zainteresowań. Przetwarzanie Danych osobowych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika. Dzięki tym plikom cookies możemy wraz z naszymi zaufanymi partnerami (takim jak np. Google, Facebook) dopasować wyświetlane treści reklam, ofert i rabatów do Twoich indywidualnych preferencji. Budowany jest na tej podstawie profil predykcji Twoich zainteresowań, aby wyświetlane treści na naszych stronach i w mediach społecznościowych były dla Ciebie ciekawe. Przetwarzacie Danych osobowych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika. Jeżeli nie zgadzasz się na stosowanie tych plików cookies, nie będziemy mogli dopasować treści reklamowych do Twoich potrzeb i preferencji. 

Zarządzanie plikami cookies ręczne usuwanie/blokowanie plików cookies:

W wielu przypadkach przeglądarki internetowe czyli oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie/automatycznie dopuszcza przechowywania plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może zmienić ustawienia tak aby blokować automatyczną obsługę plików cookies statystycznych/analitycznych oraz marketingowych bądź każdorazowo informować o zamieszczaniu ich na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości usuwania, blokowania, obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), z której korzysta dany Użytkownik. Wyłączenie stosowania plików cookies może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych funkcjonalności naszego Serwisu lub Bloga.

Poniżej znajdują się odnośniki do stron różnych przeglądarek z instrukcjami dotyczącymi cookies, w tym sposobów ich usuwania:

 

Masz również prawo dostępu oraz modyfikacji swoich ustawień w zakresie stosowanych plików cookies w każdej chwili z poziomu stopki Serwisu klikając w „Zmień swoje ustawienia prywatności”.

 

 • Twoje prawa w zakresie przetwarzania danych

 

Zgodnie z przepisami RODO masz prawo do informacji o przetwarzaniu Twoich Danych osobowych (zarówno w fazie ich zbierania, jak i później). Masz również prawo dostępu do Danych osobowych, ich kopii, sprostowania, aktualizacji, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich Danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych przez Administratora. Aby uzyskać informacje i skorzystać z przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem [email protected]. Również zgodnie z RODO masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 • Prawo wycofania zgody 

 

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje Dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, w każdej chwili możesz wycofać tę zgodę — wedle własnego uznania. Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody Administrator ma prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 

 • Postanowienia końcowe 

 

Administrator może zmienić obowiązującą obecnie Politykę w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, ogłaszając wszelkie zmiany w tej kwestii w Serwisie. Nawigując i korzystając z Serwisu oraz Bloga Użytkownicy potwierdzają, że przeczytali, zrozumieli i zaakceptowali Politykę.

Aktualny tekst Polityki prywatności i Cookies zawsze jest dostępny pod następującym adresem www.spotawheel.pl/privacy

W przypadku uznania poszczególnych postanowień Polityki za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność danego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień. Administrator dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienia zastąpić nowym, ważnym prawnie postanowieniem lub postanowieniami.

 

 • Obowiązujące prawo 

 

Wszelkie prawa, obowiązki, reklamacje i umowy w tym Regulamin i Polityka prywatności i Cookies podlegają wyłącznie prawu polskiemu oraz prawu Unii Europejskiej. 

Niniejsza Polityka prywatności i Cookies obowiązuje od dnia 01.05.2022